ilk basamakta savaş, ilk basamakta aşk...önünde duran merdivenin ilk basamağında kadın, 
peşinden gelen adam için attı ilk adımı.
öyle içten ve saf başladı ki aralarındaki savaş,
daha ilk adımdan uzaklaştığını anlamadı kadın;
halbu ki çoktan bitmişti o büyük savaş!